Vrijwilligers

Musea werken bijna altijd met vrijwilligers. Kleinere musea, zoals het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent, zijn volledig of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers. Ook bij grote musea met veel betaalde medewerkers zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. Alleen door vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en professioneel te organiseren kan een museum zijn eigen ambities realiseren en voldoen aan de verwachtingen van de omgeving.

Vrijwilligers nemen binnen het Industrieel Museum Zeeland een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is dat nagenoeg alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. Binnen de organisatie zijn daarom veel vrijwilligers actief. Hun aantal wisselt. De duur en de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend. De medewerkers krijgen interne opleidingen om vertrouwd te raken met de basisvaardigheden die verbonden zijn aan het gewenste takenpakket. Dit kan zijn: historiek van het museum, technische vaardigheden, ontwikkelingen van de industrie, veiligheids- en milieuaspecten. Gezien we binnen een structuur werken hebben we niet alleen te maken met collega’s maar leggen we ook verantwoording af aan verantwoordelijken binnen deze structuur.

Om kandidaat vrijwilligers een beeld te kunnen geven wat verwacht wordt zijn er functieomschrijvingen opgesteld die het takenpakket omschrijven, de positie binnen de structuur aangeven en welke vereisten er op het gebied van opleiding en werkervaring worden verwacht. De vrijwilligers worden omkaderd door ervaren medewerkers zowel naar kennis, vaardigheden als naar materiele ondersteuning. Van de vrijwilligers wordt een grote betrokkenheid en klantvriendelijkheid verwacht. Voor vrijwilligers is het werk in het museum een zinvolle vrijetijdsbesteding die kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Mensen kunnen taken op zich nemen die ze leuk vinden of waar ze een uitdaging in zien. Er is ruimte om nieuwe dingen te leren en te groeien in taken. De organisatie steunt en stimuleert vrijwilligers hierin.

Bij het Industrieel Museum Zeeland maken we globaal onderscheid in vier functieprofielen voor vrijwilligers, die desgewenst gecombineerd kunnen worden vervuld.
1. Vrijwilligers die bezoekers ontvangen.
2. Vrijwilligers met educatieve taken.
3. Ondersteunende vrijwilligers.
4. Bestuursleden.

Ontvangst van bezoekers.

Deze taak is de meest voorkomende en vraagt om speciale talenten. Het zijn de gastvrouwen en gastheren die bezoekers als eerste spreken bij binnenkomst in het museum.
Gastvrijheid, service bieden, kassabeheer, verkoop en rondleiden zijn de meest voorkomende taken.De minimale bezetting bestaat uit een kassa-/winkelmedewerker en een suppoost. Op drukke dagen kan eventueel met meer mensen gewerkt worden.

Educatie.

Vrijwilligers die zich bezighouden met de ontvangst van groepen waaronder scholieren. OP afspraak worden rondleidingen verzorgd.

Ondersteuning - Onderhoud en techniek.

Vrijwilligers die zich bezighouden met onderhoud en (assisteren bij het) opbouwen van (wissel)tentoonstellingen. Tevens verrichten zij (of assisteren bij) kleine onderhoudswerkzaamheden.

Ondersteuning - Communicatie en PR.

Vrijwilligers die zorg dragen voor het promoten van activiteiten van het museum in de media, op internet, scholen, e.d. Deze vrijwilligers zorgen ook voor flyers en signaleren behoeften waartoe ze voorstellen aan het bestuur kunnen doen.

Ondersteuning – Projectmatige vrijwilligers.

Dit betreft een groep vrijwilligers die zich met name bezighoudt met de organisatie en uitvoering van bijzondere gebeurtenissen of evenementen. Zij zijn dan als taakgroep verantwoordelijk voor de organisatie en realisatie van een door het bestuur geaccordeerd en begroot project. Zij zullen in de praktijk daarbij gebruik maken van de bovenstaande groep taakvrijwilligers.

Ondersteuning – Vrijwilligers collectie.

Deze vrijwilliger houdt zich bezig met het toezien op de collectie en het onderhouden en beschrijven hiervan. Daarnaast legt en onderhoudt deze vrijwilliger contacten met instanties en personen die eigenaar zijn van de collectie.

Bestuur.

Daarnaast zijn bestuurlijke vrijwilligers actief die de formele verantwoordelijkheid dragen over het museum en met specifieke taken belast zijn. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden.

Wat hebben we vrijwilligers te bieden?

 • Zinvol werk vanuit een professioneel georganiseerde vrijwilligersorganisatie.
 • De mogelijkheid om persoonlijke doelstellingen te bereiken gerelateerd aan de motieven om vrijwilligerswerk te verrichten:
  • Nuttig bezig willen zijn.
  • Ervaring willen opdoen.
  • Nieuwe dingen willen leren.
  • Kans op betaald werk willen vergroten.
  • Behoefte aan sociale contacten.
  • Behoefte aan persoonlijke ontplooiing.
 • Goede begeleiding.
 • Goede voorzieningen.

Wat verwachten wij van vrijwilligers?

In totaal zijn er ca. 80 vrijwilligers nodig, bestuur en projectvrijwilligers niet meegerekend. Voor de werving is het van belang dat er affiniteit met het museum is. De vrijwilliger moet het vooral leuk vinden om zijn of haar taak uit te voeren. Afhankelijk van de taak en de aard en de inhoud van de activiteit worden andere eisen en verwachtingen gesteld. Nieuwe vrijwilligers zullen deelnemen aan het introductieprogramma voor nieuwe vrijwilligers. Hierin wordt kennis gemaakt met de organisatie, de collectie en het betreffende taakgebied. Daarnaast is er regelmatig contact en overleg met de collega vrijwilligers.

 

Het Industrieel Museum Zeeland bedankt:
Wilt u het museum ook steunen? Klik dan hier!