Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Stichting Industrieel Museum Zeeland (IMZ). IMZ respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van IMZ.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u contact opneemt met IMZ of zich aanmeldt voor een dienst of activiteit van en/of in IMZ, laat u contactgegevens bij ons achter. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van IMZ en worden uitsluitend gebruikt om onze dienst(en) aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door IMZ worden gebruikt om u te informeren over bijv. activiteiten, diensten en producten van IMZ. Uw gegevens waaronder uw (email)adres zullen slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt het ontvangen van email nieuwsbrieven en mailings van IMZ te allen tijde stopzetten via de afmeldlink in de desbetreffende nieuwsbrief/mailing. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door IMZ.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en IMZ. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met IMZ opnemen via info@industrieelmuseumzeeland.nl. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email of per post, kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn

Als u een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van IMZ. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bescherming

IMZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van IMZ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door IMZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met IMZ op via info@industrieelmuseumzeeland.nl. www.industrieelmuseumzeeland.nl is een website van IMZ.

Contact

IMZ is als volgt te bereiken:

Stichting Industrieel Museum Zeeland
Westkade 114
4551 LA  SAS VAN GENT
Telefoon: 0115-561885   
E-mailadres: info@industrieelmuseumzeeland.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52104079

Het Industrieel Museum Zeeland bedankt:
Wilt u het museum ook steunen? Klik dan hier!

 • Mammoet
 • Yara
 • Heros
 • Hydrauvision
 • Leenhouts
 • Schipper
 • Provincie Zeeland
 • ICL
 • ANWB
 • Cargill
 • Delta
 • DOW
 • Electra 21
 • Recht door Zee