Bekijk in browser | Afmelden
In onze nieuwe nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het Industrieel Museum Zeeland.
Niet museale ruimte
De vakantie periode is voor de meeste onder ons al een tijdje achter de rug. De werkzaamheden hebben tijdens deze periode niet stil gelegen. De  vrijwilligers zijn druk bezig geweest aan de niet museale ruimte en het opknappen van machines. De staalconstructie is opgedeeld in de nodige ruimtes. Zo is er een filmzaal, laboratoriumruimte, twee vergaderzalen en een toiletunit gecreëerd. De planning is dat eind 2013 de niet museale ruimte afgewerkt is, zodat men zich dan volledig op de inrichting kan oriënteren.
Nieuwe collectie stukken
In de maand augustus zijn er twee grote collectie stukken het museum binnen gereden. Namelijk de locomotief van Heros en de windturbine van Delta. Op de website vindt u enkele foto’s van deze grote manoeuvres. In de maand november wordt één wiek aan de turbine geplaatst. Zo krijgt de bezoeker een indruk wat de grootte is van een wiek.
Exploitatie groep
Ondertussen is de exploitatie groep druk bezig. We zijn blij dat hier een nieuwe vrijwilligster is bij gekomen. Deze groep is momenteel een vrijwilligersbeleidsplan aan het uitwerken, een ICT plan aan het opstellen, het exploitatieplan aan het uitbreiden, sponsorpakketten etc…
Inrichting
De werkgroep inrichting is druk bezig met het verzamelen van producten die geproduceerd worden in Zeeland. Zo is het de bedoeling dat alle producten in een magazijn komen. De bezoeker kan het product dan opzoeken op een kaart van Zeeland. Ben je van oordeel dat een product thuis hoort in ons magazijn of u hebt gegevens over een product, dan mag u dit altijd doormailen naar paulavinke@industrieelmuseumzeeland.nl
Tot slot...
Zoals jullie weten wordt het museum gebouwd door vrijwilligers en worden de financiën geregeld door giften, sponsoring en fondsen. De nodige fondsen zijn aangeschreven. Het bestuur kan u al mededelen dat zowel Rabobank Terneuzen, Sluis als Hulst ons financieel steunenCargill sponsort de  kleding van de vrijwilligers  en heeft een bedrag vrijgemaakt dat besteed wordt aan een kassasysteem. Het Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland heeft toegezegd een bijdrage te doen.

Verder doet het bestuur een oproep voor een penningmeester en zijn vrijwilligers altijd welkom.